Dutch

NEDERLANDSE VIDEOS


Input wordt gewaardeerd.

Mis je een video of heb je een vraag?

Stuur ons een e-mail.


2020-05-10-nos-pbl-onderzoek-over-biomassa-slaat-plank-volkomen-mis

PBL Biomassa Rapport Slaat Plank Mis

NOS


Greenpeace noemde het een laf- en PBL onwaardig rapport en Johan Vollenbroek en de Landelijke Federatie tegen biomassacentrales vragen zich af wat er met het PBL aan de hand is. Hoezo biomassa onmisbaar voor klimaatemissie aanpak? Als je het alleen boekhoudkundig bekijkt wel ja. Kijk je naar de levenscyclus van biomassa als hernieuwbare grondstof, dan zal dit alleen maar leiden tot meer CO2-emissie en versterking van opwarming van de aarde.


2014-03-03-gov-nl-pbl-koolstofschuld-biomassa-5-tot-100-plus-jaar

PBL - Koolstofschuld Biomassa 50 tot 100+ jaar

www.the-fab.org


Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl afgelopen week Urgenda in tegenlicht nog eens duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.


2020-03-04-arnhemspeil-inspraak-rondetafelgesprek-biomassa-provincie-gelderland

Rondetafelgesprek Provincie Gelderland

www.biomassazaak.nl


Tijdens onze drie minuten inspreektijd bij de Provincie Gelderland over de inzet van biomassa hebben we de allerhoogste rechter en 10 van de meest gerenomeerde wetenschappers in Nederland het woord laten voeren om uit te leggen waarom het verbranden van houtige biomassa funest voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst is. Wij stellen de politiek en bedrijven aansprakelijk die ons belastinggeld gebruiken om ons land te verpesten. Help je ons mee? Ga naar www.biomassazaak.nl 


2020-16-04-thefab-stopbiomassa-actie-van-de-federatie-tegen-biomassacentrales

#StopBiomassa Actie Landelijke Federatie

www.the-fab.org


De Federatie tegen Biomassacentrales (www.the-fab.org) komt in actie. We demonstreren online tegen biomassacentrales en ontbossing. Het verbranden van bomen vormt een grote bedreiging voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. De demonstratie wordt ondersteund door 40 Nederlandse organisaties, 200 internationale organisaties, 1000 wetenschappers en alle politieke partijen die zich bekommeren om jouw gezondheid en toekomst.Doe jij met ons mee? https://the-fab.org/index.html#stop-biomassa-actie


2020-03-01-arnhemspeil-edsp-eco-de-biomassa-zaak

Steun ons in de Biomassa Zaak

www.biomassazaak.nl


De hoogste rechter in Nederland heeft in de Urgenda Klimaatzaak geoordeeld dat de huidige generatie Nederlanders reële kans heeft om te sterven aan de gevolgen van de CO2-uitstoot en dat de Nederlandse Staat verplicht is om die uitstoot voor eind 2020 met 25% te verminderen. Wij laten in deze video de directeur van Urgenda en 10 Nederlandse wetenschappers aan het woord die uitleggen waarom de politiek zich schuldig maakt aan het niet nakomen van de verplichtingen die voortkomen uit het oordeel van de rechter. Wij stellen de politiek en bedrijven aansprakelijk. Help je ons mee?

Ga naar www.biomassazaak.nl 


2020-02-28-npo2-wnl-biomassa-blijkt-helemaal-niet-zo-duurzaam-niet-goed-doordacht-door-de-politiek

Biomassa niet duurzaam & niet goed doordacht

NPO2 / WNL


Biomassa blijkt helemaal niet zo groen te zijn. Biomassa zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan steenkolen blijkt op basis van een onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren. Het verbranden van hout in biomassacentrales om elektriciteit op te wekken levert twintig procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op vergeleken met stroom dat uit een kolencentrale komt, concludeert adviesbureau DNV GL. (voormalige KEMA). Lees verder: https://wnl.tv/2019/10/30/biomassa-blijkt-helemaal-niet-zo-duurzaam-niet-goed-doordacht-door-politiek/


Arnhemse BomenBond - MondDood actie Provinciehuis Gelderland

MondDood actie Provinciehuis Gelderland

Arnhemse BomenBond


De Monddood Actie van de Arnhemse Bomenbond was een groot succes. Vandaag konden de Statenleden van Provincie Gelderland niet om ons heen. Meer dan 70 bezorgde Arnhemmers heetten hen vandaag welkom in het Provinciehuis en fluisterden hen wat verstand in. Fluisterend en met spanddoeken hebben wij zachtjes maar opvallend laten weten dat Arnhemmers het niet pikken dat biomassacentrales onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst kapot maken


Biomassacentrales zijn slecht voor je gezondheid

NPO2 de Hofbar


Ruim 11 miljard euro subsidiegeld gaat naar de bouw van ruim 600 biomassacentrales. Maar zijn die wel zo gezond voor omwonenden? De bezorgdheid neemt toe maar de politiek wil door met de bouw van de centrales. Reden voor een pittig debat in de Hofbar op NPO2 met aan tafel Jeroen en Marloes Spaander van de FAB / Arnhems Peil, wetenschapper David Smeulders, en directeur NVDE Olof van der Gaag. In de filmpjes zie je Fenna Swart van de FAB / Comité Schone Lucht en bosbouwer Leffert Oldenkamp.


NPO2 - de Hofbar - Hoe slecht zijn biomassacentrales voor je gezondheid?

Protestactie tegen Biomassacentrale in Arnhem

Hart van Nederland


Bezorgde inwoners hebben maandag in Arnhem meegedaan aan een lawaaiprotest tegen een biomassacentrale die binnenkort in gebruik wordt genomen. Ze vrezen voor hun gezondheid. De demonstranten eisen al langer dat de houtgestookte biomassacentrale niet opengaat. Ze vrezen dat de rook uit de schoorstenen schadelijk is voor hun gezondheid. Een meerderheid van de Arnhemse raad wil ook geen centrale, maar de gemeente gaat er niet over. Lees verder https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/demonstratie-biomassacentrale-arnhem/


Energie uit Biomassa is Slecht voor het Milieu

NOS


De miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard euro subsidie toegekend.  De wetenschappers zeggen hierover het volgende:
,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is."

Waarom Biomassacentrales Slecht zijn voor Mens & Milieu

Arnhems Peil


Omdat het een moeilijk onderwerp is en je vast geen tijd hebt om honderden onderzoeksrapporten te lezen om echt te begrijpen waarom het verbranden van biomassa geen goed idee is hebben we een animatie filmpje gemaakt waarin we binnen 5 minuten tijd uitleggen waarom honderden milieuorganisaties de EU verzocht hebben om het verbranden van biomassa in biomassacentrales een halt toe te roepen. Delen wordt gewaardeerd.

Schadelijke Uitstoot Biomassacentrales

Hart van Nederland


Biomassacentrales stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan we dachten, zelfs meer dan kolencentrales. Toch hoeven ze niet te voldoen aan strenge eisen voor de luchtkwaliteit. De coalitie wil daarom dat er maatregelen worden genomen. Maar waar staan die installaties? Nou, o.a. bij ons in Arnhem dus. In Winschoten bleek de schadelijke uitstoot zo ver boven de norm te liggen dat hij uit moest.
En wat doet het College van B&W in Arnhem? Helemaal niets...

Lees verder: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/waar-staan-de-schadelijke-biomassacentrales-in-nederland/


Biomassa: van belofte tot boosdoener

Pakhuis de Zwijger


Het lag al langer onder vuur als duurzame energiebron, maar de toekomst van biomassacentrales staat steeds meer op losse schroeven. Na een paar vernietigende rapporten zette de Eerste Kamer een streep door nieuwe subsidies voor bijstook van hout in kolencentrales. Een klap voor het kabinet, gezien het stoken van hout een van de speerpunten was om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Welke toekomst is er eigenlijk nog voor biomassa? Klaas van Egmond van het Copernicus Instituut (Universiteit van Utrecht) legt uit waarom hij het niet eens is met zijn collega's Wim Turkenburg, Andre Faaij en Martin Junginger.
Lees ook ons Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek.


Steeds Meer Zorgen om Effecten Biomassacentrales

Een Vandaag


Er zijn steeds meer zorgen over de gezondheidsrisico's die mogelijk worden veroorzaakt door de uitstoot van biomassacentrales. De GGD stelt nu dat het bovendien onbekend is wat biomassacentrales met de luchtkwaliteit doen. "De ervaringen met grootschalige biomassa zijn beperkt. We weten niet precies hoe groot de uitstoot is en waar die neerslaat. Dat moet je van tevoren weten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sluit zich bij die conclusie aan. "Eerst even slim nadenken voordat je gaat toepassen".


BioMassale Kaalslag

Robin Noorda


The Amazon forest is burning and is being cut down rapidly. Indomitable fires rage in the polar forests of Siberia. Heat and drought, record after record is broken. The Sahara crosses the Mediterranean Sea and enters Europe. The UN calls for the planting of forests and warns of the great drought, food shortage and other major disasters.
Dutch Forest Administration willingly participates in global deforestation and processes all that wood in the shredder for so-called CO2 neutral biomass that is simply burned. Forests gone, the increase in CO2 continues and no new trees being planted. It's criminal...


Biomassacentrales Stoten Meer CO2 uit dan Steenkoolcentrales

NOS


De Europese koepel van wetenschappers (EASAC) oordeelde dat de miljardensubsidies voor de centrales weggegooid geld zijn, omdat de centrales weinig energie leveren waardoor er uiteindelijk meer CO2 vrijkomt dan bij centrales die op kolen en gas draaien. Naast de gevolgen voor de luchtkwaliteit staat ook de herkomst van de biomassa ter discussie.Omdat Nederland niet genoeg biomassa heeft, wordt het uit het buitenland gehaald. Ook daar zwelt de kritiek aan.


Grootschalige kaalkap, vrachtwagens vol hele boomstammen, biodiversiteit bedreigd

Zembla Bos als Brandstof


Klimaat is het thema van de kabinetsformatie. Vooral de bijstook van biomassa in kolencentrales is een heikel punt. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) is het verbranden van hout nodig om de Europese klimaatdoelstellingen voor duurzame energie te halen. Maar critici zijn bezorgd over de gevolgen van dit beleid. Nederlandse energiebedrijven zullen miljoenen tonnen hout gaan importeren. 

ZEMBLA heeft daarom onderzoek uitgevoerd naar de biomassa-industrie. Wat blijkt? Europese doelstellingen voor duurzame energie leiden tot een enorme vraag naar hout. Er gaan dagelijks vele vrachtwagens vol hout de fabrieken in. Dat hout komt niet alleen uit onze bossen maar wordt ook nog eens helemaal uit de andere kant van de wereld hiernaartoe verscheept. De oorsprong van het hout is vaak niet eens duidelijk. Eind vorig jaar besloot het kabinet 3,6 miljard euro toe te kennen voor de bijstook van hout in kolencentrales. Tegenstanders vinden dat de overheid geen geld moet steken in de bijstook, maar in echt duurzame oplossingen. Wij vinden dat ook. En jij, wat vind jij?

Hoe Groen is Biomassa Eigenlijk?

NOS hoe Groen is Biomassa


Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), stelt dat we het energieprobleem niet via de biomassaweg kunnen oplossen. In 2015 trokken ze in een visiestuk namens de Koninklijke Akademie van Wetenschappen flink van leer tegen bio-energie, met name de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat bedraagt 12 procent van de totale duurzame energieopwekking, zo’n 8 petajoule. Minister Kamp wil dit met subsidie opkrikken tot maximaal 25 PJ. Absoluut geen goed idee geven de wetenschappers aan.

Er gaat totaal 3,8 miljard subsidie naar de verbranding van hout en dat is echt een foute beslissing. Volgens hoogleraar Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), reken je bij biomassa verbranden met een dubbele boekhouding. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan, is juist door biomassa te laten aangroeien. Planten en bomen moeten CO2 opnemen, zo zorgen ze voor koolstofopslag. Als je ze verbrandt, brengt je juist extra CO2 in de lucht en het duurt tientallen jaren voordat dat weer is opgenomen. Klinkt heel logisch volgens ons. Wat vind jij?

Zondag met Lubach - Groene Stroom - BioMassa Centrales

Groene Stroom Schok: Biomassa Verbranden is Absoluut niet goed voor het Milieu.

Zondag met Lubach Groene Stroom


Lang niet alle groene stroom die Nederlanders van hun energiebedrijf inkopen, is hier opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Vaak is de stroom opgewekt door biomassa – geïmporteerde houtsnippers, meestal – bij te stoken in kolencentrales. Biomassa verbranden zorgt op de korte termijn juist voor méér uitstoot. Daarnaast levert het leeg kappen van bossen en het vervoer van al die bomen (vaak helemaal uit Amerika) ook nog eens enorme uitstoot op.

Wie dit soort stroom blijft gebruiken, draagt niet bij aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Want met de inkoop van groene stroomcertificaten en het verstoken van biomassa bouw je geen groen energiesysteem. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is en dat het met allerlei boekhoudkundige trucs slechts lijkt alsof we bezig zijn met het redden van het klimaat. Iets doen lijken alsof terwijl het milieu kapot gaat vinden wij niet oke. Wat vind jij?

Bomenkap in Nederland

De Monitor


De hoeveelheid bos neemt af in ons land. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit. Maar tegelijkertijd is bos weer belangrijk voor de opslag van CO2.

De Monitor spreekt met omwonenden, ecologen, Staatsbosbeheer en hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. 
Is bos kappen wel zo’n goed idee?  En wat doen natuurbeheerders en de overheid om ons krimpende bos te behouden?


Biomassa Bom onder het Klimaat

Een Vandaag


Invloedrijke Europese wetenschappers van het EASAC stellen nu in harde bewoordingen: de gedachte dat dit een CO2-neutraal proces is, is een waanidee. De vraag naar biomassa zal de komende jaren zo stevig toenemen, dat daarvoor veel te veel bomen worden gekapt. Nieuwe bomen groeien nooit snel genoeg aan om de CO2 die vrijkomt op te nemen. Dat kan enkele jaren tot wel decennia duren. En dus ontploft de komende jaren als het ware een enorme broeikasbom. Dáár is de opwarmende aarde natuurlijk totaal niet mee geholpen. Bij verbranding komen zelfs meer broeikasgassen vrij dan bij steenkool, concludeert de Europese wetenschapskoepel EASAC.


Overstapcampagne Biomassavrije Energie

the-fab


Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom afneemt, dan hoeft het ook niet gebruikt te worden. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd en hebben we de Overstapcampagne Biomassavrije Energieleverancier opgestart. De overstapactie is bedoeld om afnemers van energie van biomassacentrales bewust te maken van het vervuilende karakter van de centrales. In ons Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe wij het onderzoek hebben uitgevoerd en elke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa: www.the-fab.org

Wie adviseert Wiebes, de minister van Klimaat?

ComiteSchoneLucht


Bekijk de eerste aflevering van het 02-Journaal van St. ComiteSchoneLucht. In deze eerste aflevering wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de motie Koffeman afgelopen week in de Eerste kamer, tegen de overheidssubsidie op biomassacentrales. We laten onder meer twee getuigen; Martin Luiga nms Estonian Forest Aid en Joseph Scorselo nms Dogwood Alliance, aan het woord over de herkomst van het hout voor de Nederlandse biomassamarkt. 


Volgens minister Wiebes worden de Nederlandse Biomassacentrales alleen gestookt op restafval uit onze bossen. Maar lokale getuigenissen uit Estland en VS wijzen iets anders aan. ComiteSchoneLucht sprak met hen. In hoeverre spelen de miljarden overheidssubsidies die Nederlandse energiebedrijven ontvangen (voor het ombouwen, in gebruik nemen en het leveren van warmte en energie door houtverbranding) een rol bij de illegale houtkap en misstanden in o.a. de Baltische Staten en de VS, waardoor ontbossing dreigt?


Wat is een slechter idee? Kolen of Hout?

Partij voor de Dieren


Op 26 juni werd ook in de Tweede Kamer gedebateerd over de megavervuilende, bomenvernietigende en CO2-uitstotende biomassacentrales. Frank Wassenberg kaart terecht de drogredenatie aan. "Als C02 dat de afgelopen honderden jaren is opgeslagen in bomen, vrijkomt door die bomen in tien minuten te verbranden, dan is dat klimaatneutraal. Vanuit die redenatie is steenkool ook C02-neutraal, want dat is ook C02-opslag uit een ver verleden." Hij noemt zeer gerenomeerde bronnen die hout-verbranding in biomassacentrales ten zeerste afraden.

Partij voor de Dieren betoog Esther Ouwehand over PAS-uitspraak van de Raad van State

Partij voor de Dieren


Met mooie beloften is de natuur niet gered, oordeelt de Raad van State. Het gevolg: om verdere natuurschade te voorkomen moeten honderden projecten plots aan veel zwaardere eisen voldoen. Esther Ouwehand trapt de bal die de Raad van State voor open doel gelegd heeft knoert hard naar binnen tijdens het debat over de PAS-uitspraak in de Tweede Kamer op 20 juni. VVD en D66 krijgen er flink van langs over hun steun aan het Programma Aanpak Stikstof.

40 Puntenplan van Urgenda als Oplossing 

Urgenda


Urgenda heeft op 24 juni 2019 40 oplossingen gepresenteerd aan DG Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Chris Kuijpers, DG Bestuur en Wonen bij het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Marloes Spaander van EDSP is door de Provincie Gelderland uitgenodigd om in de tweede helft van 2019 aan te sluiten bij de ronde tafel gesprekken over biomassa en zal de oplossingen van Urgenda op de agenda van de Provincie laten plaatsen.


Protestacties tegen biomassacentrale in Arnhem

Arnhems Peil


The Arnhems Peil Foundation (EDSP) has started a lawsuit and protest actions against the opening of the biomass plant in Arnhem. The opening of the plant is planned this autumn at Industrial Park Kleefsewaard (IPKW). Last week the foundation already warned the county they would start protest actions on the 23 of August if no respond was given for the revocation requests for the permits from the biomass plant. According to the protest group, the county did not make itself heard in time and therefor the first steps are now being taken. 


Arnhems Peil has started their first action by warning all companies on the industrial site on Friday by means of a protest letter of possible health risks that the plant entails. The organization will also file a lawsuit against the province. Environmental organization Urgenda (the organization that won the climate case against the government) and Johan Vollenbroek from the environmental organization Mobilization for the Environment (who recently won the nitrogen case against the government regarding the PAS scheme) offered to support Arnhems Peil in the legal case.


Marloes Spaander - Inspraak Klimaatakkoord - Provincie Groningen

the-fab


RWE wil van kolen overstappen op houtige biomassa. RWE haalt haar houtpellets van Graanul Invest in de Baltische Staten. Granuul kapt hiervoor productiebos en natuurlijk bos uit Natura 2000 gebieden. Deze kap hoeft niet gecompenseerd te worden. En de uitstoot van het vervoer wordt ook niet meegeteld. Het duurzaamheidskeurmerk FSC is onlangs aangepast door de industrie zelf, zonder inspraak van milieu- en natuurorganisaties. Dat is ook de reden dat Greenpeace naar de rechter is gestapt.


Inspraak van Marloes Spaander voor de leden van de Provincie Gelderland

Arnhems Peil


Marloes Spaander van Arnhems Peil sprak gisteren de leden van de Provincie Gelderland toe over de geplande opening van de biomassacentrale in Arnhem. Ze overhandigde 6000 e-mails van bezorgde Arnhemmers met actualisatie en intrekkingsverzoeken.

Over de hele wereld wordt op dit moment gedebatteerd over het

uitroepen van een klimaatcrisis en in Arnhem praten we over het verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week.


Betoog Marloes Spaander tegen de biomassa-centrale van Veolia in Arnhem

Arnhems Peil


Op 19 juni 2019 is het debat over het stoppen van de opening van de biomassacentrale van Veolia in de gemeenteraad van Arnhem gevoerd. De motie om er zoveel mogelijk aan te doen om de opening tegen te gaan is met 22 stemmen tegen en 13 voor verworpen. Laten we beginnen bij het einde. Wij zijn er alsnog van overtuigd dat de biomassacentrale van Veolia niet geopend gaat worden. Marloes Spaander van Arnhems Peil zet nog eens duidelijk uiteen waarom we die biomassacentrale echt niet moeten willen.


Nieuws & CO Bus NPO Radio1 interview

Protest tegen de biomassacentrale in Arnhem.

Arnhems Peil


Actievoerders Mark Bosch van Beboud Bomen Arnhem en Marloes Spaander van Arnhems Peil spraken op de radio met Janneke Slingeland, Lid van de Provinciale Staten van Gelderland, onder leiding van verslaggeefster Saïda Maggé van de Nieuws & Co Bus. Tijdens het interview gaf het Provinciale Staten lid aan de er wel degelijk een wettelijke verplichting licht om de vergunningen te herzien en dat het verbranden van hout in biomassacentrales achterhaald en ongewenst is.

Betoog Mark Bosch  tegen de biomassacentrale van Veolia in Arnhem

Behoud Bomen Arnhem


"...Waarom trekken andere gemeenten het lot van haar inwoners wel aan?  De vragen die elke keer weer naar boven komen zijn: waar bent u, op enkele verstandige raadsleden na, in vredesnaam mee bezig? Waarom neemt u geen maatregelen om de leefbaarheid van bewoners van Arnhem te verbeteren? Hoe komt het toch dat er bij de meesten van u nog altijd geen voortschrijdend inzicht is?.."  Hier het passioneel betoog van Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem.

Komst Arnhemse biomassa centrale hangt af van de provincie

RTV Arnhem


Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie. TV verslaggever Huibert Veth sprak met de wethouder van het Project Kleefse Waard, Jan van Dellen en met Mark Bosch van de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem.